Sluttkonferanse

FNs nye flyktningplattform og norsk flyktning- og asylpolitikk

13.00-16.00, 17 november 2023, Oslo

Photo by pixpoetry on Unsplash

Dato, tid: kl. 13.00-16.00, 17.november 2023 Sted: Litteraturhuset, Oslo (lukket) Språk: engelsk

I denne avsluttende brukerkonferansen formidlet PROTECT-NORKOM-nettverket hovedfunnene fra det treårige EU-prosjektet PROTECT: The Right to International Protection.

I konferansen fokuserte vi særlig på hvordan policy-relevante funn fra PROTECT kunne anvendes også i Norge. De konkrete anbefalingene til PROTECT tar for seg det juridiske og institusjonelle rammeverket for norske lovgivere, beslutningstakere og politikere – samt andre aktuelle aktører innenfor tematikkområdet asyl- og flyktning. Vil FNs nye migrasjons- og flyktningplattformer kreve juridiske og institusjonelle reformer for å ivareta retten til asyl i Norge?

En sentral del av konferansens diskusjon belyste hvordan sentrale aktører på feltnivå anvender og forstår begrepet vulnerability– sårbarhet, konsekvenser og anbefalinger rundt sammensmeltingen av migrasjons- og flyktningbegrepet, samt holdninger til internasjonal flyktningbeskyttelse, og EUs asylpolitikk.

Med representanter fra UDI, Justis- og beredskapsdepartementet, interesseorganisasjoner som Selvhjelp for innvandrere (SEIF), Røde Kors og Rettferdighet i asylpolitikken (RIA) mfl., akademikere fra ulike institusjoner og universiteter som Institutt for samfunnsforskning, OsloMet- samlet vi rundt 50 deltakere til spennende og engasjerende diskusjoner spesielt mellom paneldeltakerene og publikum.

Vi takker våre foredragsholdere og bidragsytere for å skape en kunnskapsrik og engasjerende konferanse på feltet. En spesiell takk går til statssekretær fra Justis- og beredskapsdepartmentet, Even Eriksen for inspirerende åpningsinnlegg om forskning på feltet, viktigheten av den globale flyktningplattformen, og det norske asylsystemet. En siste takk går til dere som kom for å se og høre på!

Se bildene fra konferansen her.

Program:

Les det politiske notatet her: