Symposium 1

Norge og FNs flyktningeplattform

13.00-14.30, 20 oktober 2021

Photo by Rostyslav Savchyn on Unsplash

Dato, tid: kl. 13.00-14.30, 20 oktober 2021 

Sted, type: Zoom, lukket

Språk: engelsk

I dette første symposiet har PROTECT-NORKOM-nettverket snakket om Norges asyl- og flyktningpolitikk, og Norges arbeid med implementeringen av FNs flyktningeplattform.

Mer spesifikt: 

  • (1) hvordan Norge bidrar til FNs arbeid med å utvikle et nytt internasjonalt samarbeidssystem for å beskytte flytninger og asylsøkere 
  • (2) hvordan FNs flyktningeplattform kan påvirke Norges asyl- og flyktningpolitikk og retten til internasjonal beskyttelse i Norge 

De inviterte deltakerne var Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, UNE, UDI, UiO, NTNU, UiB, CMI, ISF, ECRE og norske ikke-statlige organisasjoner som jobber i flyktning- og asylfeltet.  

Program:
Les rapporten: