Innholdet kommer snart

NORKOM er finansiert av Forskningsrådet for å formidle resultatene fra PROTECT-prosjektet om internasjonal flyktningebeskyttelse til norske aktører.

NORKOM ledes av Institutt for sammenlignende politikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.