NORKOM er et nasjonalt formidlingsprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd. NORKOM formidler og kommuniserer forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningebeskyttelse til norske aktører. Prosjektresultatene som formidles av NORKOM kommer fra et større internasjonalt forskningsprosjekt, PROTECT, som ledes av Universitetet i Bergen og er finansiert av EUs Horisont 2020 rammeprogram.

Hovedprosjektet PROTECT studerer konsekvensene av FNs nye migrasjonsplattform og flyktningeplattform for retten til internasjonal beskyttelse. Dette omfatter konsekvensene for:

 • ● folkeretten (herunder Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale instrumenter)
 • ● global flernivåstyring av retten til internasjonal beskyttelse
 • ● regionale beskyttelsessystemer i EU, Nord Amerika og Afrika
 • ● nasjonale asylinstitusjoner og- prosedyrer
 • ● ikke-statlige organisasjoners og den private sektorens rolle og bidrag
 • ● borgernes holdninger til internasjonal beskyttelse
NORSK FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON

Mens PROTECT sine målgrupper er hovedsakelig internasjonale, overnasjonale og transnasjonale aktører, formidler NORKOM resultater som er relevant for norsk politikk og som er skreddersydd for norske myndigheter, politikere, organisasjoner og borgere. Dette gjelder primært:

 • ● Norges bidrag til FNs migrasjonsplattform og flyktningeplattform
 • ● Norges deltakelse i EUs felles europeisk asylsystem og den foreslåtte migrasjonspakten
 • ● Norges nasjonale asylinstitusjoner og- prosedyrer
 • ● Norske ikke-statlige organisasjoners og den private sektorens rolle og bidrag
 • ● norske borgeres holdninger til Norges internasjonale forpliktelser om flyktningebeskyttelse

Som en del av vår nasjonal formidlingsambisjon jobber vi med å utvikle et norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk bestående av norske ikke-statlige organisasjoner og forskere i norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vi har også kontakt med relevante norske myndigheter. Nettverket vil møte de norske myndighetene i tre digitale symposier og på en sluttkonferanse.

NORKOM vil også formidle resultater og sende varslinger om ny funn til den norske offentligheten på PROTECT sine kommunikasjonskanaler på Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn.

Følg oss på sosiale medier og registrer deg for vårt nyhetsbrev!

NORKOM er finansiert av Forskningsrådet og ledes av Institutt for sammenlignende politikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.