Formidlings- og kommunikasjonsnettverk

Målet med prosjektet PROTECT-NORKOM er å tilby formidling og kommunikasjon av forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningbeskyttelse og FNs globale flyktningeplattform.

Photo by Alina Grubnyak on Unspash

For å nå dette målet bygger vi på følgende nettverk av ikke-statlige organisasjoner og akademiske institusjoner:
 • ● Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
 • ● Senter for kvinne- og kjønnsstudier, Universitetet i Bergen
 • ● Senter for menneskerettigheter, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • ● NTNU
 • ● Christian Michelsens institutt
 • ● Røde Kors, Enhet for humanitære verdier og folkerett
 • ● Norsk Folkehjelp, Enhet for Flyktning og inkludering og organisasjon
 • ● Foreningen tolvte januar
 • ● Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • ● Antirasistisk senter
 • ● Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • ● Dråpen i havet
 • ● Institutt for samfunnsforskning
Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, UNE og UDI har blitt invitert til våre symposier. De har vist interesse for å delta på noen av møtene og å bidra til prosjektet på sine egne måter.