Symposier

Målet med prosjektet PROTECT-NORKOM er å tilby formidling og kommunikasjon av forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningbeskyttelse og FNs globale flyktningeplattform.

Photo by The Climate Reality Project on Unsplash

Gjennom våre tre symposier (i oktober 2021, mai 2022, oktober 2022) og en sluttkonferanse (våren 2023), vil vi formidle forskningsfunn til norske aktører.

«Innholdet kommer snart»