Symposier

Målet med prosjektet PROTECT-NORKOM er å tilby formidling og kommunikasjon av forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningbeskyttelse og FNs globale flyktningeplattform.

Photo by The Climate Reality Project on Unsplash

Gjennom våre tre symposier og en sluttkonferanse, vil vi formidle forskningsfunn til norske aktører:

Symposium 1

Norge og FNs flyktningeplattform

20 oktober 2021

> Les rapporten

Symposium 2

Holdninger til flyktningebeskyttelse i Norge

25 mai 2022

> Les rapporten

Symposium 3

FNs flyktningeplattform, CEAS, internasjonal beskyttelse i Norge

august 2023

Sluttkonferanse

september 2023