FOR NORSKE MYNDIGHETER

Målet med prosjektet PROTECT-NORKOM er å tilby formidling og kommunikasjon av forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningbeskyttelse og FNs globale flyktningeplattform.

Photo by Gunnar Ridderström on Unsplash

Målet med PROTECT-NORKOM er å formidle forskningsresultater fra vårt Horisont 2020-prosjekt PROTECT til norske myndigheter og involvere dem i videreutviklingen av prosjektet. Vi ønsker å synliggjøre våre policy-relevante resultater angående politikk og institusjonelle rammer for norske lovgivere, beslutningstakere og politikere. Vi skal levere konkrete resultater og anbefalinger om politiske virkemidler i flyktning- og asylpolitikk og samarbeidsområder med andre stater, EU og FN.  

Nyheter:

Hva vil være et ideelt system for internasjonal flyktning beskyttelse? Dette forsøker forskningen fra PROTECT å svare på