FOR NORSKE ORGANISASJONER

Målet med prosjektet PROTECT-NORKOM er å tilby formidling og kommunikasjon av forskningsbasert kunnskap om internasjonal flyktningbeskyttelse og FNs globale flyktningeplattform.

Photo by @shawnanggg on Unsplash

Målet med PROTECT-NORKOM er å formidle forskningsresultater fra vårt Horisont 2020-prosjekt PROTECT til norske ikke-statlige organisasjoner og involvere dem i videreutviklingen av prosjektet. Vi ønsker å etablere et nettverk bestående av ikke-statlige organisasjoner innenfor flyktning – og asylfeltet. På denne nettsiden vil vi synliggjøre informasjon om organisasjonenes rolle i internasjonal flyktningebeskyttelse, samt de strategiene og virkemidlene som de kan bruke for å gi best mulig hjelp.

Nyheter:

Hva vil være et ideelt system for internasjonal flyktning beskyttelse? Dette forsøker forskningen fra PROTECT å svare på