No. 12: Virkningene av GRC og GMC på retten til internasjonal beskyttelse: Interaksjoner med allerede-eksisterende juridiske rammer for beskyttelse

No. 13: Global Compacts on Refugees (GCR) og Global Compacts for Safe, Orderly and Regularly Migration (GCM): Samarbeid og utfordringer på internasjonalt nivå

No. 14: FNs nye flyktning- og migrasjonsplattform: Norges bidrag i flyktning- og migrasjonspolitikk