Symposium 2

Holdninger til flyktningebeskyttelse i Norge

13.00-14.30, 25 mai 2022

Photo by Sam Mann on Unsplash

Dato, tid: kl. 13.00-14.30, 25 mai 2022 

Zoom, åpent

Språk: norsk, engelsk

I dette andre symposiet har PROTECT-NORKOM-nettverket snakket om Holdninger til flyktningebeskyttelse i Norge.

Vi fokuserte særlig på norske borgeres støtte til internasjonalt samarbeid om å hjelpe flyktninger og nordmenns holdninger til spesifikke beskyttelsesmåter og -metoder. Dette var gjort i et internasjonalt komparativt perspektiv (26 land).

De inviterte deltakerne var Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, UNE, UDI, UiO, NTNU, UiB, CMI, ISF, ECRE, kommuner og norske ikke-statlige organisasjoner som jobber i flyktning- og asylfeltet.  

Program:
Les rapporten: