I dette andre symposiet skal PROTECT-NORKOM-nettverket snakke om “Holdninger til flyktningebeskyttelse i Norge”. Vi skal fokusere særlig på norske borgeres støtte til internasjonalt samarbeid om å hjelpe flyktninger og nordmenns holdninger til spesifikke beskyttelsesmåter og -metoder. Dette skal gjøres i et internasjonalt komparativt perspektiv (26 land). Les mer om arrangementet og sjekk ut programmet, her.